Pseudo 3D Chat

[Chris Harrison], ako aj [Scott E. Hudson] vyvinuli knižný systém na predkladanie 3D video chat. Ich aplikácia oddeľuje obrázok účastníka chatu z pozadia. Potom dynamicky premiestnite video na základe pohybu hlavy divákov. Ich využitie knižnice OPENCV, aby sa rozpoznávanie tváre (rovnako ako demo cumclingu). 3D vplyv je mimoriadne podobný tomu, čo vidíte v [Johnny Lee], s Wiimote Boottracking. Video pseudo 3D chat je vložené nižšie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.