GO BIGH ALEBO GO HOME: TUBLEHLOTHLOTH TOUCHPADE

Telefónne obrazovky sa stále väčšia. Počítačové obrazovky sa stále väčšia. Prečo nie veľký trackpad používať ako myš? [MaddyMaxey] mal túto myšlienku a s niekoľkými komponentmi a niektoré šijacie zručnosti vytvorili trackpad v obrusoch.

Elektronika v tomto projekte sú ideálne z police. Flora Board pre mozgy a 4 kapacitné dotykové dosky. Ak ste nevideli flóru, je to kruhový arduino vytvorený na šitie do vecí. Skutočnou zaujímavou časťou je stavba. Ak ste nepracovali s vodivými tkaninami a vláknami, bude to skutočný opotrebenie oka. [Maddy’s] Blog má veľa informácií o jej prieskumoch do zlúčenia tkaniny a elektroniky a tiež pokrýva veci, ako je výber vodivých nite.

Ako voliteľná funkcia, [MadDyMaxey] pridané vibračné motory, ktoré dodávajú Haptic spätnú väzbu k svojmu dotyku. Dúfali sme, že video, ale nezdá sa, že je jeden. Kód je len príkladový program pre kapacitné senzorové dosky, hoci môžete vidieť v snímke snímky snímok pre haptických motorov.

Mimochodom, zakrývame flóru. Môžete tiež urobiť smiešne veľkú dotykovú plochu pomocou tomografie, hoci rozlíšenie nie je dosť dobré na účely myši.

Leave a Reply

Your email address will not be published.