Bezdrôtové zavádzanie

Vyčerpané z toho, že je potrebné fyzicky pripojiť k svojmu mikroprocesoru na odoslanie nového kódu? Urobte to cez bezdrôtové pripojenie. [Nathan] nás zavedie procesom nastavenia bezdrôtového zavádzača pre ATMEGA168. Používa Base a diaľkové moduly XBEE pre bezdrôtovú komunikáciu. Kým ľudia už robili bezdrôtové zavádzanie s Arduino, [Nathan] zistil, že je to pre nich bežné, že majú problémy s časom. Jeho nápravu bolo, aby sa jeho vlastné prispôsobené, čo je oveľa rýchlejšie. Žiadame o pomoc. V tomto bode sa hodnotí a pracuje, ale potrebuje niekoho s oveľa viac programovacích znalostí, aby mu pomohol, aby bol “drop-in” kompatibilný s ARDUINO IDE.

Nezabudnite predložiť projekty do nášho návrhu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.