Prináša chróm na Raspberry PI

Uncategorized

Ak máte v držbe Raspberry PI, možno budete chcieť pozrieť na novú podporu chrómu pre váš malý vreckový počítač. So svojimi terifikačnými minimálnymi požiadavkami hardvéru sa chrómový operačný systém zdá len vec pre tento počítač 35 USD.

Nový Raspberry PI podporovaný chróm stavať pochádza z plodnej pracovnej plochy [HEXXEH], A.K.A. [LIAM MCLOUGHLIN]. Vo svete Chromium Devs, [HEXXEH] už urobil meno pre seba tým, že chróm pracoval na MacBook Air, pričom ho uviedol do virtualboxu, a zvyčajne je občanom sprievodca projektu Chróm

Chromium OS musí dodávať oveľa rýchlejšie výpočtové skúsenosti pre Rasspi v porovnaní so súčasnými stavami na báze Linuxu. Ideálne je, že podpora chrómu pre Raspberry PI je veľmi veľa práce prebiehajúce, ale slimmed-down, operačný systém len pre prehliadač môže byť len to, čo je základom, ale prospešným počítačom 700 MHz ramena s 256 MB potrebuje RAM.

Leave a Reply

Your email address will not be published.