Amstrad iPod Shuffle pásková jednotka

[SBEAM] bol skutočne nadšený o jeho najbežnejších akvizície: Amstrad CPC 464. Tento dizajn má páskovú palubu namiesto diskety. SBEAM nemal žiadnu metódu prenosu softvérovej aplikácie na svojom počítači do amstráda. Pozrel sa okolo seba, ako aj objavil nástroj PlayTzx. PlayTZX číta a .tzx páska zálohovanie, ako aj generuje súbor wav. SBEAM Zlikvidoval tieto konverzie na svoj iPod Shuffle, rovnako ako využil adaptér automobilov a kamión, aby ste ich hrali v palube Amstrad. Dobrá nová služba inštitúcie pre starý hardvér.

permalink

Leave a Reply

Your email address will not be published.