Python Frontend je GUI pre rôzne mikrokontroléry

[NAVIN] bol tvrdo pri práci, ktorý vytvára GUI, ktorý pracuje s rôznymi migónom. Myšlienkou je, aby bolo oveľa jednoduchšie rozvíjať projekty zjednodušením spätnej väzby a kontroly, ktorú môžete získať z prototypujúceho hardvéru. Najlepšia časť o tom je, že vytvoril softvér na rozhranie s ľubovoľným hardvérom, ktorý je možné naprogramovať v C ++.

Vyššie uvedený screenshot zobrazuje program komunikáciu s plošnou doskou, ktorá má mikrokontrolér ruky. Arduino (ktorá používa ATTHAHA čip), ale tiež je podporovaná. Podpora ďalších architektúr je možné pridať písaním vlastného konfiguračného súboru pre čip. Program Python potom požiada o port COM, ktorý musí používať pre túto reláciu.

Zdrojový balík, vrátane kódu, ktorý beží na mikrokontroléry, možno nájsť v úložisku projektu. Funkcie používané v skichoch sú pomerne základné a musia byť snap na pokles vašich vlastných kódových projektov.

Leave a Reply

Your email address will not be published.