Boxeee na Apple TV

Boxeee, Social XBMC, je teraz ľahko inštalovaná na vašom Apple TV. Najprv sme pokryli boxee v júni, keď bol Alpha prepustený. Je skvelé vidieť, koľko sa projekt rozšíril do tohto bodu. Ak chcete nainštalovať na Apple TV, najprv si stiahnite tvorcu USB “Patchstick”. Program vloží oddiel Mac na jednotku a kópie cez potrebné súbory. Reštartujte Apple TV s nainštalovaným palicou a záplatkami v Boxee a XBMC. Keď reštartujete zariadenie, bude mať dve nové položky ponuky a zvyšok systému bude neporušený. [Dave Mathews] zobrazuje celý proces vo videu vyššie. Poznamenáva, že v súčasnosti neužívajú výhodu GPU, takže 1080p je príliš veľa pre systém.

Leave a Reply

Your email address will not be published.