Automatizované ovládanie pH

Uncategorized

Controlling úrovne pH služby je typicky únavná úloha. Pridanie kyseliny alebo základne k službe bude modifikácia pH, avšak manuálne monitorovanie úrovní, ako aj pridaním príslušnej sumy nie je zábava. [REZA] Zostavte automatizovaný regulátor pH, aby ste udržali pH riešenia stabilné.

Rozvíjanie používa Arduino s LCD štítom, skrutkovými svorkovými štítmi, ako aj [Reza] vlastné pH štít. Peristaltické čerpadlo sa používa na čerpanie pH kyseliny do dole do roztoku. Tento typ čerpadla izoluje tekutinu z častí čerpadla, čím sa zabráni kontaminácii roztoku. Čerpadlo je riadené využívaním chvosta powerswitch, čo umožňuje Arduino ovládať tok tekutiny.

OMEGA pH sonda sa používa na kontrolu úrovne pH. [REZA] Open Source firmware má podporu na kalibráciu sondy na zaručenie presných údajov. Keď je nastavená, obrazovka zobrazuje úroveň pH, ​​ako aj súčasný stav systému. Čerpadlo je povolené, keď sa pH zvýši z požadovaného rozsahu.

Po prestávke skontrolujte video prechádzku so zariadením.

Leave a Reply

Your email address will not be published.