Švajčiarske armádne kľúče

Uncategorized

Toto nie je hack, ktorý vám ukáže, ako začať auto bez kľúčov. Je to spôsob, ako priekopiť objemný kľúč pre súbor sklopných tlačidiel. [Plukovník Crunch] Odstránili lopatky z vreckový nôž a nahradili ste ich s dvoma kľúčmi pre svoje auto (jedna je zapaľovanie a zámky dverí, druhý otvorí kmeň). Nefungoval o procese, ale on sa týkal tohto nesúvisiaceho sprievodcu o tom, ako to urobí.

Asi jedna minúta do videa po prestávke vidíme každý krok v procese budovania. Najprv sa plastové orezanie odstráni z každej strany noža. Čepele sú v podstate nitované; Je tu kolík, ktorý ich drží a na oboch stranách bola stlačená, aby sa už nemohla premiestniť cez otvory v ráme. Ak sa chcete dostať okolo tejto jednej strany, je uzemnená s rotačným nástrojom a kolík sa potom utiahne s kladivom. Odstránené čepeľ / nožnice / nástroj sa používa ako konštrukčná šablóna na rezanie tela nevyhnutnej na veľkosť a tvar. PIN je potom zadržiavaný späť na miesto pred uvedením plastového orezania späť.

[cez reddit]

Leave a Reply

Your email address will not be published.