ATARI XBOX 360 CONTROLER

Uncategorized

Je to vynikajúce, čo [Ben Heckendorn] dokáže podarí klíčiť za päť hodín. Tentokrát je to bezdrôtový Xbox 360 regulátor plnený vnútri ATARI 2600 regulátora. Odvahy sú z regulátora Guitar Hero 3. Je to pomerne kompaktná doska a [Ben] použitý tenký ATA drôt pre pripojenie. Aj keď nemá všetky tlačidlá pravého ovládača Xbox, tento 3600 regulátor má dosť na to, aby bol užitočný v arkádových hrách. Joystick časť bola opätovne použitá bez akejkoľvek zmeny. Pod nimi sa nachádzajú veci ako tlačidlo sprievodcu a krúžok svetla.

Leave a Reply

Your email address will not be published.